Földesi Margit
"Sohse tudott az igazsághoz igazunk minket eljuttatni" (Ady E.)

Eseménynaptár

2024. július
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Híreink

Földesi Margit az Echo Tv-ben

Az Echo TV különleges Földesi Margit Show-val készül az ünnepekre:

Keresd a nőt

         Csepregi Éva   12.24. 00:00

         Horváth Rozi     12.25. 08:30

         Jókai  Anna       12.25. 16:05

         Nagy Anna 12.31. 18:30


Még nem késő

 - Petőfi Sándor           12.25. 12:30

 - Ady Endre              01.01. 12:30

 

Publikációk

Földesi Margit, Szerencsés Károly (szerk.): Keresztény közéleti személyiségek a XX. Században. Kairosz Kiadó, 2011. 200 p. (ISBN: 9 789 636 623 623)

Földesi Margit: Reparacyjne; in: Historicus Polonus-Hungarus (szerk: Tomasz Gałuszka). Kraków, Esprit, 2010. 766p. (ISBN: 9 788 361 989 240)

Földesi Margit: A megszállók szabadsága. Budapest, Karirosz, 2009. 482p. (ISBN: 9 789 636 622 459)

Földesi Margit: Kitelepítés, lakosságcsere és a Szövetséges Ellenőrző Bizottság. In: Otthontalan emlékezet: emlékkönyv a csehszlovák - magyar lakosságcsere 60. évfordulójára. Komárom; Budapest: Kecskés László Társaság; MTA Kisebbségkutató Intézet, 2007.  (ISBN:978-963-06-2513-5)

Földesi Margit, Stella Szonja: Egy másik vesztes, Olaszország, 1943-1947. Budapest: Kairosz, 2006. 232 p. (ISBN:963-9642-24-X)

Földesi Margit, Karádi Ilona: A Keresztény magyar állam a Kárpát-medencében. Az 1956-os forradalom és szabadságharc. Eseménynaptár 3 tanulmánnyal 1777-2005. In: Karádi Ilona (szerk.) A magyarok története. Budapest: Officina '96, 2006.  (ISBN:963 9464 68 6)

Földesi Margit: Reparacyjne zobowigna Wegier po II. Wojnie swiatowg. In: Represje sowiets nie wobec norodow Europy 1944-1956 Atész u. zélow 2005, 295-313.

Földesi Margit: A dr. Kádár-Bilkey-féle "összeesküvés". VALÓSÁG : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY : A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA 6: pp. 32-36. (2004)

Földesi Margit, Szerencsés Károly: A megbélyegzés hatalma.: Pfeiffer Zoltán 1990-1981. Budapest: Kairosz, 2003. 380 p. (ISBN:963-9484-41-5)

Földesi Margit: A megszállók szabadsága - a hadizsákmányról, a jóvátételről, a Szövetséges Ellenőrző Bizottságról Magyarországon. (második kiadás) Budapest: Kairosz, 2009. 480 p. (ISBN:963-9406-56-2)

Földesi Margit: Horthy Miklós a válságos évekről. In: Ezredforduló, századforduló, hetvenedik évforduló: tanulmányok Zimányi Vera tiszteletére. Piliscsaba, Budapest: PPKE - Osiris, 2001. (ISBN:963-9296-35-X)

Földesi Margit, Szerencsés Károly: Halványkék választás.: Magyarország - 1947 : tanulmány és válogatott dokumentumok. Szentendre: Kairosz, 2001. 386 p. (ISBN:963-9302-81-3)

Földesi Margit: A Szövetséges Ellenőrzési Bizottság felszámolása Magyarországon. In: Fordulat a világban és Magyarországon, 1947-1949. Budapest: Napvilág, 2000. pp. 90-97. (ISBN:963-9082-53-8)

Földesi Margit: A SZEB és a német kitelepítés szerepe a Csehszlovák -magyar lakosságcserében. IRODALMI SZEMLE (1999)

Földesi Margit: Sulyok Dezső és a Szövetséges Ellenőrző Bizottság. In: Sulyok Dezső emlékkönyv. Pápa:1998.

Földesi Margit, Szerencsés Károly: A rebellis tartomány.: [Magyarország története, 1945-1998] Budapest: Helikon ; Magyar Könyvklub, 1998. 103 p. (ISBN:963-208-540-X)

Földesi Margit (szerk.): A magyar jóvátétel és ami mögötte van...: válogatott dokumentumok, 1945-1949. Budapest: Napvilág, 1998. 188 p. (ISBN:963-9082-28-7)

Földesi Margit: A csehszlovák - magyar jóvátételi egyezmény. Múltunk pp. 194-217. (1998)

Földesi Margit: The Allied Controll Comission and Hungarian sovereignity. Budapest: CEU Support Scheme, 1997.

Földesi Margit: A Szövetséges Ellenőrző Bizottság Magyarországon.: visszaemlékezések, diplomáciai jelentések tükrében, 1945-1947. Budapest: IKVA, 1995. 203 p. (ISBN:963-265-050-6)

Földesi Margit: Házszabályok és összeférhetetlenség. In: A magyar parlament 1944-1949. Gulliver Lap- és Kvk.: Budapest, 1991. (ISBN:963-7447-01-6)