Szerencsés Károly
"Átálmodni magunkat a másba..." (Ady E.)

Eseménynaptár

2024. július
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Híreink

2011-12-18 - Tanúságtevők
Új előadás 2016. november 11.

 Szerencsés Károly: Forradalom után. Balatonkenese, 2016. november 11. 17.00 óra.

VÉNA - előadással egybekötött könyvbemutató - Vojnovich-Huszár Villa, Budapest

Szerencsés Károly: Véna (vér, irodalom, történelem)

Előadással egybekötött könyvbemutató

Időpont: 2012. február 23, csütörtök, 19:30

Helyszín: Budapest, Vojnovich-Huszár Villa, Budapest

VÉNA - könyvbemutató - Pápa

Szerencsés Károly: Véna (vér, irodalom, történelem)

Előadással egybekötött könyvbemutató

Időpont: 2012. január 26, csütörtök, 18:00

Helyszín: Pápa, Várkastély

VÉNA - előadással egybekötött könyvbemutató - Székesfehérvár
Szerencsés Károly az Echo TV-ben
 

Híres Nők a Magyar Történelemben

Híres Nők a Magyar Történelemben
Estók János - Szerencsés Károls
Kossuth kiadó
ISBN: 978-963-09-84

Fényben és árnyékban...

56 különleges női sors, 56 fordulatokban gazdag történet.

Királynők, királynék, fejedelemassznyok, politukusok feleségei, színésznők, írók, költők sorsa köré font történetek.

 
 

Felesé-G-em Könyve (Szerelem, Ősök Történelem)

Felesé-G-em Könyve (Szerelem, Ősök Történelem)
Szerencsés Károly
Vadló Bt.
ISBN: 978-963-89395

AZ életet köszönni? A mosolyt. Egy érintés selymes pillanatát. A repülést. Az emelkedést. A távlatot, ahonnan látni a Földet, amelyet egyébként soha nem láthatunk. S a Földön látni Magyarországot, benne Rákoshegyet, Csillaghegyet, a Vízivárost, látni szerelmünk színtereit. Látni G-t, s érezni nyugtalan szívverésünket. Egy életen át. A szerelmet. Mindazt, amit Tőled vártam, s meg is kaptam. Ez a feleségem könyve.

 
 

Vár-e az Isten?

Vár-e az Isten?
Szerencsés Károly
Kairosz kiadó
ISBN: 978-963-514-0

Ölelés, Önvédelem, Történelem.

 
 

A tegnapi Víziváros

A tegnapi Víziváros
Szerencsés Károly
Kairosz kiadó
ISBN: 978-963-514-0

"Kisvilágok, bensőnk zugaiba rejtett-óvott vidékek...'

 
 

Mindenki-tudja ország (Csodától csodáig)

Mindenki-tudja ország (Csodától csodáig)
Szerencsés Károly
Kairosz kiadó
ISBN: 978-963-662-9

75+1 írást tartalmazó könyvet tarthat a kezében az olvasó, amelyek a Magyar Hírlap hasábjain jelentek meg 2015-2017 között.

 
 

Két rendszerváltás Magyarországon 1989-90, 1945-49

Két rendszerváltás Magyarországon 1989-90, 1945-49
Földesi Margit- Szerencsés Károly
Antológia kiadó
ISBN: 978-615-5862-

Az olvasó a két szerző utolsó könyvét tartja a kezében, amelyben a XX: század két markáns rendszerváltoztatásának összevetésétkísérelik meg az esszé és a tudományos elemzés eszközeinek vegyítésével.

 
 

Véna. Vér, irodalom, történelem. (Novellák, esszék)

Véna. Vér, irodalom, történelem. (Novellák, esszék)
Szerencsés Károly
Vadló Kiadó, 2011
ISBN: 9789638939500

                     Egyszer elfogy a levegő, hiába kapkodok utána zilált lélegzettel. Pedig ott van körülöttem mindenhol, elfér benne az összes madár, minden város és hegység, elfér benne a világ, csak én nem férek már el benne. Ilyen helyzetbe kerültem, s került körülöttem a magyarság is. Erről szól ez a könyv. És arról, hogyan akarok, hogyan tudunk kiszakadni e nyomasztó, kiszolgáltatott helyzetből. Hogyan tudnánk kilopni magunkat egy másik valóságba. Amink van: vér, irodalom és történelem. Ebből kell felépíteni az akaratot, ebből kell lerombolni a szorongást: ezek segítenek egymáshoz simulni minket, s feledni a rémképeket. Sokan feladják a harcot, hányszor gondoltam rá én is!? Menekülni, futni, a győztesek előtt meghajolni. Jelentkezni az útra.

Minden szenvedésünk: történelem. Minden halálunk: költészet. Mi hiányzik? Egy mosolyos délután. Egy megindult, vakmerő gondolat: élni! Tudni, hogy valahol valaki vár. Hogy az itt következő sorokat várja a fákon túl egy Olvasó. Tolsztoj szerint a betegség és a lelkiismeret-furdalás a két igazi rossz, ezek hiánya a boldogság. Betegen is lehetek boldog, és a lelkiismeret sem gyötör minden pillanatban. Az ember sosem érdemtelenül boldog. Ez a könyv egy hangfoszlány, talán az utolsó jelzés felőlem.

Jeladás a Halállal viaskodásról. Milyen az, ha csak gépek tartanak már életben. Élet? Egyszer sikerült… Betegségről, fényűzésről, szerelemről, utamról, az én történelmemről írok. És arról, ami nem történt meg. Az irodalomról, költészetről, s a csodálatos sorsos emberekről, akikben megpendült a valónk. És a kevésbé csodálatosokról, akik mindig itt lapátolnak körülöttünk, s egyetlen képességük, hogy gyalázzák, marják a másikat, a magyart.

Amikor a vastag tűt a vénámba szúrják, s útra kel belőlem a vér, fut a vörös folyón Ady és Kosztolányi, Széchenyi és Kossuth, lelkem is beleolvad a sűrű folyadékba, s fut az is, száll, robog, Baksa Soós és Radics Béla velem repül, s csak így érzem, hogy van értelme a szenvedésnek. Csak így tudom minden másnap odanyújtani a karom. Nekik köszönöm a segítséget, s az Olvasónak, ha ezt a könyvet most a kezében tartja: a hitemet, hogy volt értelme a lelkemet feltárni. Szándékom szerint úgy szóltam, hogy „Vénámat” egyedül a szabadság törvénye ítélje meg.

 
 

A nemzeti demokráciáért. Sulyok Dezső 1897-1965. Második, bővített kiadás.

A nemzeti demokráciáért. Sulyok Dezső 1897-1965. Második, bővített kiadás.
Szerencsés Károly
Pápa -Vadló Kiadó. 2009
ISBN: 978 963 9818

A monarchia széthullása és a megemészthetetlen trianoni összeomlás után sokan voltak, akik felismerték, hogy az a társadalmi és politikai berendezkedés, amely Magyarországon meghonosodott beteg, s hogy ebbe belepusztulhat a magyar állam és maga a magyarság is. Sokan sokféle diagnózist állítottak fel s számos orvosságot is ajánlottak a "nemzethalál" elkerülésére. Míg a diagnózisok között több volt a helyes, az orvosságok, amit ajánlottak csaknem halálos méregnek bizonyultak. A Tanácsköztársaság balos ultraradikalizmusa, a fehérterror tobzódása, a tekintélyelvűség bénító eluralkodása, a demokráciában "veszélyeket látó" konzervativizmus szívóssága, a fajvédelem, a "zsidókérdés" elővétele, a "nemzeti szocializmus" kaszáskeresztestől nyilaskeresztesig húzódó íve, a kommunista világforradalmárok ideküldött szekciója: mind-mind méregnek bizonyult, s nem orvosságnak. Ehhez járult a területrabló utódállamok követelő nacionalizmusa, a német majd az orosz (szovjet) birodalom brutális beavatkozása, a két vesztes világháború, két bosszúálló békeszerződés. E körülmények rettenetesen megnehezítették a jobb sorsra érdemes politikusok dolgát a XX. század derekán. Legtöbbjük megmérettetett, s nagyon könnyűnek találtatott. Volt azonban egy szűk csoport, amely immúnis maradt mindenféle diktatórikus törekvéssel szemben, fellépett mind a két előjelű szélsőség ellen, állandó küzdelmet folytatott a fennálló társadalmi, politikai rendszer javítása érdekében. Kimutatta a német és a szovjet nagyhatalom valódi céljait, magyarellenes törekvéseit, akkor is, ha azokat "barátságba", "szövetségbe" csomagolták. Útjában állt e kis csoport a mindenkori győztes nagyhatalmak érdekeinek és hazai kiszolgálóik, az örök muszkavezetők érdekeinek is. Sorsuk így vált szükségszerűen bukássá, így lettek előbb ellenzékiek, majd "ellenségek" az 1935-1944-es időszakban, s a világ nagy fordulása után 1945-1947-ben is. A világ fordult akkorát, hogy előbb baloldali, majd jobboldali szélsőségnek titulálták őket, holott maguk alig változtak." - részlet az előszóból

 
 

Az ítélet: Halál! Magyar miniszterelnökök a bíróság előtt.

Az ítélet: Halál! Magyar miniszterelnökök a bíróság előtt.
Szerencsés Károly
Budapest, 2002. Kairosz Kiadó
ISBN: 963 6404 65 1

Milyen fájdalmas, tragikusan izgalmas történelme van annak az országnak, ahol alig több mint száz év alatt hat miniszterelnököt állítanak bíróság elé, ítélnek el. Végeznek ki. Nem az akasztófa, vagy a halált hozó golyó az első képzettársítása a gondolkodó embernek a "miniszterelnök" szó hallatán. Sokkal inkább a bársonyszék, a csillogás, a hatalom, annak elismerése (tán irigylése is), hogy a miniszterelnök nagy horderejű döntéseket hozhat, egy ország, egy nemzet sorsának irányítója lehet, azzá válhat. S mégis a magyar történelem olyan, hogy az általa felszínre hozott embereket hat esetben is önmaga küldte a halálba. Hat különböző emberről, kvalitásról, sorsról van szó. Olyan mértékben más ez a hat ember, s olyan különböző morált, szellemiséget képviseltek, a szabad polgári állam megteremtésének ideájától a hungarizmuson át a kommunizmusig, hogy nevük egymás mellett szerepeltetése némi csodálkozást, mi több, ellenérzést válthat ki első olvasásra. Hogyan vethetők, hasonlíthatók össze ők hatan, Batthyány Lajos, Bárdossy László, Imrédy Béla, Szálasi Ferenc, Sztójay Döme és Nagy Imre? A válasz a politikai perekben rejlik. Ez a könyv azt elemzi, mutatja be, hogyan és miért ítélték halálra ezt a hat magyar miniszterelnököt.

 
 

A kékcédulás hadművelet (Választások Magyarországon 1947.)

A kékcédulás hadművelet (Választások Magyarországon 1947.)
Szerencsés Károly
Budapest, 1992. IKVA Kiadó,
ISBN: 9637757082

 
 

Magyarország története 1945-1975.

Magyarország története 1945-1975.
Szerencsés Károly
Budapest, 1991-92.(4 kiadás) IKVA Kiadó
ISBN: 963 775

 
 

A politikai fejlődés fő irányai a II. világháború után.

A politikai fejlődés fő irányai a II. világháború után.
Szerencsés Károly
Budapest, 1990-1992. (4 kiadás) IKVA Kiadó
ISBN: 963 7757 34 1

 
 

Tizenhárom életrajz.

Tizenhárom életrajz.
Szerencsés Károly
Budapest, 1991.Tankönyvkiadó
ISBN: 963 18 3595 2

 
 

A rebellis tartomány

A rebellis tartomány
Szerencsés Károly - Földesi Margit
1998. Magyar Könyvklub – Helikon Kiadó
ISBN: 963 548 842 4

Lesz-e magyar újjászületés? Kék cédulás hadművelet. A bölcs vezér. Pesti utcán hullt a vér. Tovább a Lenini úton. Aki nincs ellenünk, az velünk van. Rendszerváltáson innen és túl. Több mint 300 színes fényképpel és térképpel.

 
 

Halványkék választás. Magyarország 1947

Halványkék választás. Magyarország 1947
Szerencsés Károly – Földesi Margit
Budapest, 2001. Kairosz Kiadó
ISBN: 963 9302 81 3

Földúlt ez a könyv. Úgy látszik, az ember nem tud eléggé megöregedni a történelemhez. Mintha arcomba csapdosta volna meztelen és kíméletlen lapjait. Most itt van ez a könyv, amit két fiatal és koncepciózus történész az asztalunkra "lökött" - tessék olvassátok. Nem csoda, ha megelevenedik az emberben még a megélt múlt is. Nem tűnik el a süllyesztőben, mert mindig jönnek a fiatalok, akik letépik a történelem csalékony álarcát. 
Sok mindent tudtunk a kékcédulákról, noha magam például sohase láttam. Fantom volt, borzongató, mint a Grimm-mese, a távlat még - vagy különösen - a negatív tényeket is fölértékeli. Legendája lett egy ócska trükknek, némely kommunisták a későbbiek során még büszkék is voltak arra, hogy milyen könnyedén lehetett átverni egy népet. Íme a legenda. Szimpla és könnyen tetten érhető csalás, amit a bosszútechnika könnyedén kitermel magából a világraszóló szovjet gátlástalanságból. 
Nem is egyszerűen az az érdekes, hogy az úgynevezett Európában, a jóváhagyott és úgynevezett demokráciában mintegy 200000 hamis szavazatot csinál, és lop magának egy terrorista párt, hanem a "zugehör". Az ártatlanul szemben álló fél pitiáner megalázása, az elkészítendő rabruhában a gombok és a kis elvarrások, a paszomántok és műzsebek, melyekben lebuktató dollárhamisítványokat, akár összeesküvésre alkalmas menleveleket, idézéseket, vérrel átitatott cédulákat helyezhetett el a pétergábori főszabász is. És innen már nincs megállás. 
Gyurkovics Tibor

 
 

A megbélyegzés hatalma. Pfeiffer Zoltán 1900-1981.

A megbélyegzés hatalma. Pfeiffer Zoltán 1900-1981.
Szerencsés Károly – Földesi Margit
Kairosz Kiadó, 2003
ISBN: 963 9484 41 5

Egy beszélgetés során - különböző korú, illetve foglalkozású barátaink társaságában - szóba került Pfeiffer Zoltán neve. A többségnek nem volt pontos ismerete arról, ki is ő valójában. Az ismert könyvkiadó cég vezetője - talán a hangzás miatt - összetévesztette Peyer Károllyal. A jogász tudni vélte, hogy 1947-ben az ő pártját „csinálták ki" hamis ajánlásokra hivatkozva, egy petíciós perben. A régi könyveket gyűjtő vízvezetékszerelő olvasta valahol, hogy Pfeiffer nevezte a kisgazdapárt feldarabolását „szalámi taktikának". A programozó akkor hallotta ezt a nevet, amikor a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján részt vett egy megemlékezésen a kislánya iskolájában. - Nem ő volt az oroszok által elhurcolt képviselő Kovács Béla ügyvédje? -kérdezte. Történelmi nevű, ifjú kollégánk - aki sokat kutatott a Történeti Hivatalban, s az ÁVH által gyártott kihallgatási jegyzőkönyveket olvasta - azt jegyezte meg róla, hogy igen jóképű lehetett fiatal korában, s szeretett feltűnő, szép nőkkel mutatkozni. Mi több a politikai rendőrség pincéjében azt is „bevallották" róla, hogy már a 30-as évektől kapcsolata volt a titkosrendőrséggel, aztán meg az amerikaiaknak „kémkedett". Rendező barátunk egy korábbi filmjét felidézve elmesélte, milyen kalandos körülmények között menekült el Pfeiffer Budapestről. A híres író, aki foglalkozását tekintve klinikai pszichológus, szomorúan emlékezett arra, hogy bátyja, de még a sógornője is azért kerültek börtönbe, mert kitartottak Pfeiffer pártja, s az aláírásuk mellett. Pfeiffer Zoltán nagyszerű ember volt - jegyezte meg -, kár, hogy ma már alig-alig tudnak róla az emberek. E beszélgetés adta számunkra a végső ösztönzést, hogy megírjuk régen tervezett könyvünket Pfeiffer Zoltán életéről, politikai pályafutásáról. Noha voltak már Pfeifferre vonatkozó irataink, részismereteink, valami mindig eltántorított a könyv megírásától. Az anyaggyűjtés nem volt egyszerű. Sok szétszórt, nem tematikus fondokban található információt kellett összeszedni. Kutattunk a Magyar Országos Levéltárban, a Történeti Hivatalban, a Politikatörténeti Intézet Levéltárában, a Belügyminisztérium Irattárában, s Budapest Főváros Levéltárában is.

 
 

Rákosi Mátyás a Forgács utcában. Bizarr iratok. (Novellák, esszék)

Rákosi Mátyás a Forgács utcában. Bizarr iratok. (Novellák, esszék)
Szerencsés Károly
Kairosz Kiadó, 2003.
ISBN: 963 9568 01 5

Kevés babérral, sok félelemmel, mámorok híján, magammal viaskodva írtam ezt a könyvet, s mulasztások ezreit a lelkemben érezve csukom be most a füzetet. Az Olvasóé már minden, mi enyém volt, s bele foglaltatott. Megszabadultam a Haláltól, betegségtől, sikertől, szabadságtól, szerelemtől, szomorúságtól, dühtől, dactól, félelemtől, hittől, szülővárostól és lidérces messze fénytől. Az a fény - a magyar történelem riasztó évtizedeinek fénye - átjárja e könyv számos novelláját is. Nem lehet másként, hisz történész vagyok. Ott ülök Rákosi Mátyással az Akadémia utcai pártszékház lefüggönyözött dolgozószobájában, ott szorongok a GULAG-ra induló marhavonaton, az utcán futok 1956 október 23-án..."

 
 

Azok a kádári “szép” napok. Dokumentumok a hetvenes évek történetéből

Azok a kádári “szép” napok. Dokumentumok a hetvenes évek történetéből
Szerencsés Károly – Simon István
Kairosz Kiadó, 2004
ISBN: 963 9568 75 9

A múlt folyamatainak elemzése, megismerése nem zárható évtizedek béklyóiba, a politikai, társadalmi, gazdasági, kulturális mozgások nem pihennek meg az évtized küszöbén, nem igazodnak a naptárhoz. Gyakran van úgy, hogy jól elhatárolható korszakok semmibe veszik a naptári évtizedeket, évszázadokat és kizsarolják maguknak a saját határaikat. A klasszikus „ötvenes évek" bizonyosan elkezdődtek már a negyvenes évek végén s csak felfogás kérdése, hogy véget értek-e 1956-ban, vagy tartottak a hatvanas évek elejéig. Így van ez a XX. század hetvenes évtizedével is, mégis érdemes foglalkozni a „hetvenes évekkel", mert ennek az időszaknak megvan a maga jól körülhatárolható, más évtizedekkel össze nem keverhető hangulata, politikai stílusa, gazdasági és kulturális élete, ideológiai rendszere. És a múltba visszanéző emlékezet is megtartotta a „hetvenes éveket", mint olyan korszakot, amelyet - a mindennapok szintjén - elkerültek a XX. század magyar történelmére oly jellemző megrázkódtatások. Ebben az évtizedben nem pusztított háború, nem volt forradalom, sem lökésszerű beavatkozás a gazdaságban (például államosítás, kollektivizálás) és még az 1968-as csehszlovákiai katonai intervencióhoz hasonló trauma sem érte a társadalmat. Az évszázad tízes éveitől ez a „nyugalom" ismeretlen volt Magyarország számára. A mélyben persze ott találjuk a gazdasági, politikai, demográfiai válság jeleit, de a válságot az évtizedben még sikerült elfedni. Így válhatott a Kádár-korszak „fénykorává" a hetvenes évtized, ha máshol nem is, emberek millióinak megcsalt emlékezetében. Jellemezte e korszakot a politikai stabilitás - ami persze a diktatúra stabilitását jelentette egyben. Jellemezte a politikamentesség lehetősége: immáron nem élet halál kérdése, s nem is egzisztenciális létkérdés a politikai igazodás. (Mint a korábbi évtizedekben annyiszor.) A megszilárdult kommunista-szocialista rendszer visszavonulási lehetőségeket is biztosított: a magánéletbe, a szakmai karrierbe, de adott esetben akár külföldre is. Az évtized addig egész nemzedékeknek elérhetetlen anyagi gyarapodást, biztonságot kínált, mégpedig úgy, hogy a megszerzett javakat immáron nem fenyegette semmiféle központi beavatkozás. És kínált más - az évszázadban a végletekig korlátozott lehetőséget - például az utazást. Százezrek, milliók kelhettek útra, ha méltatlan körülmények között is, de megláthatták a világot a Fekete-tengertől akár az Atlanti óceánig....

 
 

A magyar forradalom és szabadságharc kalendáriuma

A magyar forradalom és szabadságharc kalendáriuma
Szerencsés Károly - Földesi Magit
Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006
ISBN: 963 195789 6

Emlékezzünk e különleges kalendáriummal az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára! A kalendárium az időszak minden napját két-három oldalpáron idézi meg. Naponként találunk kronológiai összefoglalót, külön is olvashatunk a nap néhány fontos eseményéről, megismerhetjük a nap jelszavait, megnézhetünk néhány jellemző fotót, amelyek egy részét e kötet tárja először a nyilvánosság elé. Dramaturgiai érzékkel válogatott források: újsághírek, nyilatkozatok, naplójegyzetek, versrészletek, kiáltványok, röplapszövegek és a mindezt még életszerűbbé tevő időjárás-jelentés, néhány rádióműsor és színházi program címének felvillantása segít abban, hogy lélekben visszakerüljünk az 50 évvel ezelőtti napok forgatagába.

 
 

Ahogy rendeltetett. (Regény)

Ahogy rendeltetett. (Regény)
Szerencsés Károly
Vadló Kiadó. 2007
ISBN: 978 963 06 18

"Valami fontosat akartam mondani életről, szerelemről, országról, de most, mikor átadom az Olvasónak e könyvet, érzem: mániákusan csak azt a pillanatot kerestem, mikor omlik össze minden. A XX. század hetvenes éveiben járunk, ahová még elért a tatárokkal viaskodó magyarok vére, s ahol a központi elvtársak vezetésével épül a szocializmus. Hencegőn egyszerűnek tűnt a jövő, s mégis összeomlott minden: élet, rendszer, szerelem, de megmaradt az ország, s az ember is, hogy tökéletesedjen és szabadabb legyen: ahogy rendeltetett. Így lesz ez minden Halál után: sok szomorúság és sok öröm, új Élet, mely adatott az új embereknek. S már nem is fontos éltem-e én?"

 
 

Híres nők a magyar történelemben

Híres nők a magyar történelemben
Szerencsés Károly – Estók János
Kossuth Kiadó, 2007
ISBN: 978-963-09-55

 
 

Magyarország 1938 egy amerikai szemével. Margaret Bourke-White fotói. Szerencsés Károly esszéivel. S

Magyarország 1938 egy amerikai szemével. Margaret Bourke-White fotói. Szerencsés Károly esszéivel. S
szerk: Kádár Lynn Katalin
L’Harmattan Kiadó, 2008
ISBN: 978 963 236 0

A hölgy a tengeren túlról repülő csészealjat mintázó kalapjában otthonosan ült a keszthelyi kastély könyvtárában. Ahogy gesztikulált, a művirágok megremegtek a repülő szerkezet közepén. A herceg feszengve pózolt könyvei előtt, s örült, hogy megmutathatja Margaretnek az ő Magyarországát. S Margaret Amerikából be is járta e furcsa helyet, s a mese-kastélyból kilépve lencsevégre kapta az utolsó békeévben a magyar valóságot. Ahogy ő látta, ahogy mi nem láthatjuk soha: hűvös vízfátyolon át, lebegő felhőről, messziről, egészen messziről. A városainkat, pusztáinkat, folyóinkat, s leg¬főképpen népünket. Arcokat, makacs tekinteteket, s persze a tolakodó politikusokat: a kiváró admirálist, az ideges rulettjátékost, a nagytermészetű fehér huszárt, az erdélyi Hamletet, a különc vén madarat, az elegáns Lancelot lovagot, a rozsdás csáklyájú öreg halászt, a Cárevicset, a nyafogó lelkeket mind.
Margaret Bourke-White gyönyörű fényképeket készített, melyek felidézik az 1938-as év Magyarországát. Reményeket és vágyakat, ambíciókat és súlyos félelmeket. A Kádár Lynn Katalin által megtalált és csokorba szedett nagyszerű képekhez Szerencsés Károly esszéket, Strausz Péter jegyzeteket írt. Üzenettel a mának is; ahogy a kötet egyik "szereplője" - Barcza György - megfogalmazta: "Nem elég, hogy igazunk van, okosnak is kell lenni!" Megszívlelendő jó tanács. Nehogy arra ébredjünk, hogy azok maradtak felül, akiknek ugyan nincs igazuk, de nálunknál okosabbak voltak.

 
 

Hungary 1938. Photographs by Margaret Bourke-White. Essays by Károly Szerencses.

Hungary 1938. Photographs by Margaret Bourke-White. Essays by Károly Szerencses.
Katalin Kádár Lynn
East European Monographs, Boulder, Distributed by Columbia University Press, 2010
ISBN: 978 0 88033 6

Kadar Lynn´s recently discovered a trove of Margaret Bourke-White´s mostly unpublished photographs were taken during the artist´s month-long trip to Hungary in 1938. The celebrated photojournalist shot riveting portraits of Hungary´s full political leadership right before the outbreak of war. From photos of Admiral Nicolas Horthy to Ferenc Szálasi, these images reveal Bourke-White´s skills as a master portraitist and the implied thoughts and attitudes of Hungary´s leaders as they faced a monumental juncture in history. This volume enriches Bourke-White´s photos with contextualizing essays by prominent historian Károly Szerencsés, speculating on Bourke-White´s impressions as she visited Hungary for the first time. Her work speaks to the sadness, treachery, inevitability, and disappointment felt by a nation on the brink of war. A short biography and a brief history of modern Hungary round out the volume.

 
 

Keresztény közéleti személyiségek a XX. Században

Keresztény közéleti személyiségek a XX. Században
szerkesztette és részben írta: Szerencsés Károly - Földesi Margit
Kairosz Kiadó, 2011
ISBN: 9789636623623

A könyvbemutatón készült felvétel:

 
 

Eltékozolt évtized (A Kádári hetvenes évek).

Eltékozolt évtized (A Kádári hetvenes évek).
Szerencsés Károly
Kairosz Kiadó, 2010.
ISBN: 978 963 662 4

Miért éppen a hetvenes évtized vizsgálatát tűzi ki céljául e tanulmány? Egyre több jel mutat arra, hogy a XXI. század politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális folyamataira nem a legendás hatvanas évek, vagy a szocialista rendszert megbuktató nyolcvanas évek vannak döntő hatással, hanem sokkal inkább a szívósan máig ható hetvenes évtized. Ezért érdemes foglalkozni ezzel az időszakkal. Ebben az évtizedben nem pusztított háború, nem volt forradalom, sem lökésszerű beavatkozás a gazdaságban (például államosítás, kollektivizálás) és még az 1968-as csehszlovákiai katonai intervencióhoz hasonló trauma sem érte a társadalmat. Az évtized tízes éveitől ez a nyugalom ismeretlen volt Magyarország számára.